SAP Solution Manager is een tool dat SAP life-cycle management volledig ondersteunt (ofwel ALM: Application Lifecycle Management). Dat begint met een initiele SAP-implementatie.

Daarna dient er regelmatig een nieuwe SAP-release te worden geimplementeerd. Verder  zullen er regelmatig wijzigingen noodzakelijk zijn, om met uw bedrijf in te spelen op veranderingen in de omgeving, of om te voldoen aan wettelijke eisen