Expertise

SAP Solution Manager is een tool dat SAP life-cycle management volledig ondersteunt (ofwel ALM: Application Lifecycle Management). Dat begint met een initiele SAP-implementatie.
Daarna dient er regelmatig een nieuwe SAP-release te worden geimplementeerd. Verder zullen er regelmatig wijzigingen noodzakelijk zijn, om met uw bedrijf in te spelen op veranderingen in de omgeving. Of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Ook dienen incidenten m.b.t. de aplicaties te worden geregisteerd en opgevolgd.
Daarnaast is het uiteraard van belang dat de applicaties (pro-actief) worden beheerd.
Al deze zaken worden ondersteund door SAP Solution Manager!

Voor meer informatie over SAP Solution Manager kunt u ook kijken op http://www.sap.com/platform/netweaver/components/solutionmanager/index.epx

SAP-implementatie
Projecten kunnen uitstekend worden uitgevoerd via SAP Solution Manager:

 • Project management: project issues kunnen worden bijgehouden in solution manager zelf.
 • De ASAP-methodiek wordt daarnaast volledig gebruikt, en men kan daar allerlei documenten aan koppelen (per project).
 • Ook kan de voortgang van de blueprint of de realisatie-activiteiten uitstekend worden gevolgd, en gedetailleerde rapportages maken is ook geen probleem.
 • Opstellen blueprint op basis van Business Process Repository
 • Uitvoeren realisatie: uitvoeren en documenteren van customizing, bouwen en documenteren van maatwerk
 • Testen: testmanagement en uitvoering worden prima ondersteund
 • Training: deze kunnen worden opgezet op basis van het materiaal aanwezig bij een project cq. solution in SAP Solution Manager. Trainingen kunnen worden gevolgd via een weblink (men hoeft dus niet in te loggen in SAP Solution Manager).

SAP-upgrades
Ook deze projecten kunnen worden ondersteund op soortgelijke wijze als een SAP-implementatie, echter rekening houdend met de specifieke zaken m.b.t. upgrades.

Wijzigingen
Met behulp van Change Request Management functionaliteit kan de life-cycle van changes volledig worden afgedekt. Wijzigingen in customising en maatwerk zijn allen gekoppeld aan een specifieke change.

Incidenten
De Service Desk functionaliteit verzorgt de registratie en opvolging van incidenten. Koppeling met externe tools is mogelijk op basis van web-services.

Pro-actief beheer
Er zijn diverse instrumenten om (pro-actief) beheer – functioneel en technisch – te kunnen uitvoeren, zoals:

 • System Administration via taaklijsten
 • System monitoring op basis van alerts
 • Early Watch Alerts, die de basis vormen voor Service Level Reports die naast SLA’s kunnen worden gehouden om te kijken of men daaraan voldoet
 • Business Process Monitoring
 • Maintenance Optimizer voor registratie en uitvoering van periodiek onderhoud

Onze expertise op het gebied van SAP Solution Manager
In de afgelopen jaren hebben wij op uitgebreide schaal ervaring opgedaan met SAP Solution Manager. Zowel voor Beheer afdelingen als grote projecten.
Voor Beheer afdelingen hebben we bv. de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • Opstellen plan van aanpak voor implementatie van SAP Solution Manager voor functioneel en technisch applicatie beheer
 • Opstellen beleidsplan voor omgang SAP Solution Manager door nieuwe projecten
 • Implementatie Service Desk
 • Implementatie Change Request Management
 • Procedure opzetten voor gebruikmaking van Early Watch Alerts
 • Opzetten en inrichting van Solution Monitoring
 • Implementatie van Service Level Reporting

Voor projecten hebben we bv. de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • Roadmaps en ASAP-aanpak implementeren
 • Uitvoeren Blueprint activiteiten via SAP Solution Manager
 • Implementatie van customizing en development via SAP Solution Manager
 • Implementatie van Testmanagement
 • Issue management procedure opzetten en inrichten
 • Transportmanagement procedure opzetten en inrichten

Toekomstige ontwikkelingen
We staan met SAP Solution Manager nog redelijk aan het begin van de life-cycle. Binnen enkele jaren zullen vooral de grotere organisaties – die met SAP werken -dit tool al wat uitgebreider gebruiken. Over pakweg 5 jaar is dit tool praktisch onmisbaar voor ze, omdat meer en meer een grote verscheidenheid van SAP componenten van toepassing zal zijn. Denk daarbij aan JAVA-componenten (Portal) en tools als SAP-MDM en SAP-PI.
Voor de kleinere organisaties geldt hetzelfde, maar wellicht in wat mindere mate.

De impact hiervan op zaken als het ‘ live’ brengen van een ‘change’ is groot: alle gerelateerde customising, maatwerk, html-wijzigingen etc. moeten dan ‘meegaan’.
Een tool is onmisbaar om dit allemaal te kunnen bijhouden.

SAP Solution Manager ondergaat zelf ook de overgang naar Service Oriented Architecture: de voorkant van deze applicatie wordt ook meer en meer toegankelijk via zogenaamde BSP’s (web-links).

Kortom: het wordt een interessante tijd!

Voor nog meer informatie over SAP Solution Manager, kijk op http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpdata/en/45/51fbdbd4941803e10000000a1553f7/frameset.htm